Tähelepanu! Внимание!

Kaugõppe projekt on ajutiselt peatatud. Ajutine kontaktnumber +37251949204

Проект дистанционного обучения временно приостановлен. Контактный телефон +37251949204

Tähelepanu! Внимание!

В связи сперерывом на профилактику в ближайшие дни прекратится регистрация новых пользователей. После возобновления работы сайта регистрация сразу восстановлена не будет. Как результат последующей реорганизации имеющаяся уже  группа пользователей станет приоритетной не только в плане информации, но и возможности активного участия в работе обновленной учебной среды. Сейчас последняя возможность, зарегистрировавшись, попасть в эту группу.

Seoses profülaktika algusega lähipäevil lõppeb kasutajate registreerimine. Veebilehekülje töö taastamisel seda kohe ei jätkata. Järgnevate ümberkorralduste tulemusena olemasolev registreerunud külastajaskond saab prioriteetseks mitte ainult infosaamise, kuid ka uuendatud õpikeskkonnas aktiivse koostöö võimaluste küsimustes. Käes on viimane võimalus saada selle kasutajaskonna liikmeks.

Samal teemal...

Kõik artiklid on esitatud originaalis

Стоимость доступа в 2014 году

Месячная подписка - 15 (10) EUR
Стоимость семестра (4 месяца) - 45 (35) EUR
В скобках указаны цены для пользователей, ранее уже покупавших подписку (любой вид).
Для подписчиков-нерезидентов Эстонии вопрос оплаты решается в индивидуальном порядке.