Tähelepanu! Внимание!

Kaugõppe projekt on ajutiselt peatatud. Pakkume ainult konsultatsioone individuaalkorras ja õppekursuste korraldamise tellimist. Meie lehekülje kasutajaks registreerimine võimaldab operatiivset infosaamist.

Проект дистанционного обучения временно приостановлен. Проводятся только индивидуальные консультации и принимаются заказы на обучение. В новых условиях регистрация на сайте дает возможность получения оперативной информации обо всех публикациях и изменениях.

Tähelepanu! Внимание!

В связи сперерывом на профилактику в ближайшие дни прекратится регистрация новых пользователей. После возобновления работы сайта регистрация сразу восстановлена не будет. Как результат последующей реорганизации имеющаяся уже  группа пользователей станет приоритетной не только в плане информации, но и возможности активного участия в работе обновленной учебной среды. Сейчас последняя возможность, зарегистрировавшись, попасть в эту группу.

Seoses profülaktika algusega lähipäevil lõppeb kasutajate registreerimine. Veebilehekülje töö taastamisel seda kohe ei jätkata. Järgnevate ümberkorralduste tulemusena olemasolev registreerunud külastajaskond saab prioriteetseks mitte ainult infosaamise, kuid ka uuendatud õpikeskkonnas aktiivse koostöö võimaluste küsimustes. Käes on viimane võimalus saada selle kasutajaskonna liikmeks.

Samal teemal...

Kõik artiklid on esitatud originaalis

2014.aasta liitumistasud

Üks kuu - 15 (10) EUR
Üks semester (4 kuud) - 45 (35) EUR
Sulgudes näidatud hinnad liitujatele, kes on meie teenust varem  juba ostnud.
Väljastpoolt Eestist liitujate tasumistingimused kooskõlastatakse individuaalkorras.